Přeskočit na obsah
Vítáme vás na webových stránkách
sesterských firem EKOSTAV a EKOSTAV 2000
– malých stavebních firem s širokou nabídkou služeb,
opírající se o získaná úřední oprávnění, potřebnou
kvalifikaci a osvědčenou vyspělost managementu.

Těžištěm nabídky služeb firmy EKOSTAV, která je držitelem
Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem a Oprávnění k činnosti projektanta pro práce prováděné hornickým způsobem
je výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí.
V bilanci dnes již více než patnáctileté činnosti firmy, založené v roce 1992,
je přesto na straně dal i řada zdařilých realizací z jiných oborů stavebnictví.

V rámci společného managementu samostatně hospodařící sesterská
firma EKOSTAV 2000, založená roku 1998, nabízí především
práce stavebních řemesel, prováděné nezřídka v kooperaci
s velkými stavebními firmami.
Užitečné jsou také její podpůrné služby, jako je zajišťování projektů
a rozpočtů a další.

Zveme vás k prohlídce následujících stránek.


Nahoru↑