Přeskočit na obsah

Cíle a zásady řízení firmy?

Cílů máme mnoho. A nejsou skromné. Všechny představují články řetězu
pevně zakotveného v předsevzetí i dále dobře a spolehlivě sloužit.
Podnikat v každém ohledu odpovědně.
Tomu nasvědčují i získané certifikáty systému řízení jakosti, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a enviromentálního managementu.

Eko-stavět je v Ekostavu od počátku chápáno šířeji – za perimetr věcného
obsahu nabídky služeb. Neuniklo nám, že přispívat k vytváření čistého, zdravého, přívětivého životního prostředí znamená také přispívat
k vytváření klimatu vzájemné důvěry. Snažíme se o to poctivou prací
na každém díle a důsledným plněním svých závazků.
Chceme, aby asterisk (typografická hvězdička) ve značce firem
EKOSTAV – EKOSTAV 2000 znamenal skutečně
odkaz na kvalitu a spolehlivost.


Nahoru↑